PHUKHANG TECH

PHUKHANG TECH

PHUKHANG TECH

PHUKHANG TECH

PHUKHANG TECH
PHUKHANG TECH

Tuyển dụng

 Tuyển dụng Trợ lý Tổng Giám đốc

Yêu cầu:

1. Độ tuổi: Từ 25 đến 50 tuổi.

2. Kinh nghiệm: Trợ lý Giám đốc từ 1 - 2 năm. Có kinh nghiệm tuyển dụng ngành Tài chính, Bất động sản, Công nghệ là một lợi thế.

Mô tả công việc:

1. Tuyển dụng Nhân viên/ Quản lý theo yêu cầu cấp trên. Hỗ trợ Nhân viên mới vào nhận việc.

2. Xây dựng chính sách, quy định, biểu mẫu công ty. 

3. Hỗ trợ xây dựng hệ thống Kpi, giám sát nhân viên thực hiện công việc theo quy định.

4. Phối hợp các Quản lý để xây dựng Quy trình, cải tiến công việc được giao.

5. Ghi nhận, nhắc nhở, hỗ trợ Quản lý khen thưởng, xúc tiến Dự án theo đúng tiến độ được giao.

6. Quản lý, cập nhật dữ liệu, xây dựng bảng lương, các nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu cấp trên.

7. Sắp xếp lịch họp, thời gian biểu, và nhắc nhở các phòng ban công việc được giao

8. Hỗ trợ Tổng Giám đốc setup các cuộc họp được giao với khách hàng, đối tác, phòng ban.

9. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu công ty.

 

 Tuyển dụng Cộng tác viên Diễn đàn

Số lượng: Không giới hạn

Yêu cầu: Tổ chức/ cá nhân có đầy đủ pháp nhân hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Giấy tờ đăng ký: Chứng minh nhân dân/ 1 ảnh 3x4/ 1 đơn xin đăng ký thành viên diễn đàn.

 Tuyển dụng Đối tác Phát triển Diễn đàn

Các Doanh nghiệp/ Hiệp hội/ Tổ chức để tham gia diễn đàn cần:

1. Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh và hoạt động Tổ chức

2. Hồ sơ năng lực

3. Hồ sơ Pháp lý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

4. Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính

icon icon
×
Đăng nhập

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản ? Đăng ký

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

security

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản ? Đăng nhập

Khôi phục mật khẩu
captcha

Lấy mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ? Đăng ký